Znajdź swoje wymarzone studia w Toruniu

Adres: ul. Młodzieżowa 31a

87-100 Toruń

Tel.: 56 660-92-11, 56 660-92-12

  • http://www.wsb.pl/torun/

Kierunek: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim - Nowość Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Pedagogika szkolna z treningiem kreatywności
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie z profilaktyką uzależnień - nowość

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną -nowość