Znajdź swoje wymarzone studia w Toruniu

Uczelnie Toruńskie rozpoczęły zimową rekrutację na letni semestr 2022 roku.

Uczelnie Toruńskie rozpoczęły zimową rekrutację na letni semestr 2022 roku.

Uczelnie w Toruniu rozpoczęły nabór zimowy na semestr letni. Dla tych osób, które z różnych względów nie mogły rozpocząć nauki w październiku to doskonała okazja, aby nie tracić semestru.

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika rozpoczął rekrutację śródroczną.
Dokumenty można składać w terminie od 31 stycznia do 15 lutego.
Uczelnia uruchomi nastepujące kierunki na studia stacjonarne II stopnia:

- Analiza danych
- Automatyka i robotyka
- Chemia
- Fizyka techniczna
- Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie
- Informatyka
- Informatyka stosowana
Ogłoszenie wyników rekrutacji 17 lutego 2022 roku.

Więcej informacji: www.umk.pl/kandydaci/srodroczna/

Uniwersytet im. Mikołaja KopernikaWyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza kandydatów na studia od semestru letniego.

W ofercie studia niestacjonarne I i II stopnia.
Można studiować m.in. na następujących kierunkach:
- Pedagogika
- Bezpieczeństwo wewnętrzne
- Logistyka
- Inżynieria zarządzania
- Psychologia w Biznesie
- Zarządzanie
- Pedagogika
- Turystyka

Wpisowe wynosi 0 zł , jest tez znizka na czesne - 600 zł za semestr dla nowych kandydatów, 1000 zł dla absolwentów WSB.
Rekrutacja trwa do 10 lutego 2022 roku.
Warunkiem otwarcia poszczególnych kierunków jest zebranie odpowiedniej ilości kandydatów.

Data publikacji: 21-01-2022

Aktualności z Torunia