Adres: ul. św. Józefa 23/25

87-100 Toruń

Tel.: 56 610-72-00

  • http://www.wsksim.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające