Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

Adres: ul. 3 Maja 17

87-800 Włocławek

TEL. 54 231 60 80,
668 075 490

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Menadżerskie studia finansowo-prawne (z trybem dla pracujących) Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (z trybem dla pracujących) Prawo (z trybem dla pracujących) (zobacz specjalizacje)

Galeria ZDJĘĆ

O uczelni - PANS we Włocławku - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WŁOCŁAWKU TO UCZELNIA Z PONAD 20 LETNIM STAŻEM

Jesteśmy jedyną tego typu uczelnią wyższą w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach uczelni funkcjonują cztery wydziały: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych (Zakład Pedagogiki, Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Nowych Mediów), Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Zakład Zarządzania, Zakład Administracji, Zakład Finansów i Rachunkowości, Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego), Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych (Zakład Inżynierii Zarządzania, Zakład Informatyki, Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn) oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.

W PANS we Włocławku działają również jednostki ogólnouczelniane: Biblioteka, Centrum Studiów Podyplomowych, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydawnictwo.

Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku jest Uczelnią państwową, prowadzącą studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie oraz podyplomowe. Tutaj studiujesz bezpłatnie

Funkcję Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku pełni prof. PANS dr Robert Musiałkiewicz.

OFERUJEMY STUDIA W SYSTEMIE POPOŁUDNIOWO-WEEKENDOWYM

Oferta studiów w systemie popołudniowo-weekendowym skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu np. na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć. Studiowanie w trybie popołudniowo-weekendowym jest bezpłatne.

PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE NOWOCZESNĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ

Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych.

W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. Akademia we Włocławku dysponuje własnym Domem Studenta.

Akademia w liczbach:

  • 16 kierunków
  • 30 specjalności
  • 6500 absolwentów
  • 21 lat na rynku