Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Adres: ul. Unii Lubelskiej 4C

85-059 Bydgoszcz

TEL. 52 584 10 01, 69 72 72 000

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej Bezpieczeństwo narodowe Zobacz więcej Budownictwo Zobacz więcej
Dietetyka Zobacz więcej Kosmetologia Zobacz więcej Logistyka Zobacz więcej
Pielęgniarstwo Zobacz więcej Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz więcej Zdrowie publiczne Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 roku. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MEN-DSW-3-4001-731/JG/04 została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 307.

Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zdrowie publiczne, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka (tytuł zawodowy licencjata), budownictwo, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji (tytuł zawodowy inżyniera) oraz studia drugiego stopnia na kierunkach: fizjoterapia, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, logistyka.

W ofercie edukacyjnej BSW są również studia podyplomowe i kursy, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych certyfikatów.

Dlaczego warto studiować w BSW?

• Kierunki studiów przystosowane do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
• Specjalności oparte na najwyższej jakości programach kształcenia.
• Praktyki studenckie w prestiżowych instytucjach w kraju i zagranicą.
• Stałe czesne oraz atrakcyjny system opłat ratalnych.
• Własne projekty badawcze.
• Poszerzona nauka języków obcych.
• Wirtualny dziekanat.
• Profesjonalna kadra.
• Dobra lokalizacja.
• Nowoczesne zaplecze dydaktyczne i lokalowe (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).
• Bogaty pakiet stypendiów oraz dopłaty do wyjazdów zagranicznych na stypendia, konferencje i staże.
• Wydawnictwo uczelniane.
• Bogata oferta kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje.
• Własny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Bachorzu nad jeziorem Charzykowskim.
Przyjazna atmosfera.

fasada budynku bswabsolwenci bswsala wykladowa bswstudenci bsw

Misja i strategia rozwoju - Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Misją Bydgoskiej Szkoły Wyższej jest profesjonalne kształcenie kadr zgodnie z rosnącymi potrzebami rozwijającej się gospodarki w kraju i Europy. Misją naszą jest być Uczelnią przyjazną studentowi, oferującą nowoczesne wykształcenie o jak najwyższej jakości. Pragniemy stworzyć Uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych studentów, słuchaczy i pracowników.

Strategia rozwoju

Umiędzynarodowienie działalności uczelni
• Wzrost poziomu badań do wysokich standardów światowych
• Wzrost poziomu procesów dydaktycznych realizowanych na BSW do wysokich standardów światowych
• Wspólna promocja uczelni wraz z podmiotami z województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej

Zarządzanie uczelnią
• Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania opartych na systemie generowania informacji zarządczej oraz systemie analizy ryzyka
• Efektywne wykorzystanie zasobów i optymalizacja struktury organizacyjnej
• Wdrożenie metod zarządzania umożliwiających elastyczność funkcjonowania i poprawę obsługi prawnej

Współpraca z otoczeniem
• Współpraca z władzami administracji rządowej i samorządowej
• Integracja z instytucjami naukowymi, społecznymi i kulturalnymi regionu i kraju
• Kreowanie wizerunku i wzmacnianie pozycji BSW w regionie i kraju
• Absolwentom daje przygotowanie i wsparcie w podjęciu aktywności na rynku pracy
• Potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników

Działalność edukacyjna
• Poszerzenie oferty dydaktycznej
• Wspieranie samorządności studentów
• Nowoczesna infrastruktura kształcenia
• Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

Innowacyjne badania naukowe
• Rozwój badań naukowych i ich intensyfikacja

Działalność Uczelni jest realizowana w zgodzie z ogólnie pojętymi zasadami etycznymi i regułami obowiązującymi w szeroko pojętym szkolnictwie wyższym. Jakość ta ma związek z wynikami kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy Uczelni i procesu edukacji oraz dążenia do spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.

Priorytetem Bydgoskiej Szkoły Wyższej jest jakość kształcenia i rozwój każdego studenta poprzez prowadzoną ewaluację Władz Uczelni i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Naszą misję realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej kadry naukowo-dydaktycznej. Stanowią ją wieloletni, doświadczeni pracownicy z bogatym dorobkiem praktycznym i naukowym.

Przekazujemy naszym studentom specjalistyczną wiedzę, umożliwiającą sprawne i efektywne działanie w nowoczesnej gospodarce oraz rozwijamy u nich wrażliwość na społeczne aspekty gospodarki rynkowej.

Podstawą takiego przekonania jest podejmowanie przez Uczelnię aktywności badawczo-naukowej i ich upowszechnienie, które przynosi wymierne korzyści społeczne i pozytywny wizerunek Uczelni w oczach zakładów, urzędów, instytucji jako odpowiedzialny partner we wszystkich obszarach działalności.


Baza lokalowa i dydaktyczna - Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Bydgoska Szkoła Wyższa od samego początku swojego istnienia inwestuje we własną bazę lokalową. Obiekty należące do BSW są doskonale przygotowane do potrzeb dydaktyki, wyposażone w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający, komputerowy i laboratoryjny, a także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (specjalne windy i podjazdy, szerokie korytarze, toalety, ergonomiczne stanowiska komputerowe i dydaktyczne).

Baza lokalowa i dydaktyczna obejmuje trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny o łącznej powierzchni 3000 m2. Znajdują się w nim:

• aula na 260 miejsc,
• trzy sale wykładowe, każda na 150 miejsc,
• sale dydaktyczne, ćwiczeniowe,
• sale do nauki języków obcych i specjalistyczne laboratorium do nauki języka,
• sala komputerowa,
• laboratorium chemiczno-fizyczne,
• pomieszczenia biblioteki wraz z czytelnią.

Budynek wyposażony jest w sieć komputerową z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Studenci mogą korzystać w sposób nieograniczony z kiosków internetowych oraz z uczelnianego systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu. W budynku działa bar szybkiej obsługi, zakład małej poligrafii, punkt sprzedaży książek, skryptów i wydawnictw naukowych. Obiekt posiada centralną klimatyzację. Studenci i pracownicy mają do dyspozycji bezpłatny parking.

W związku z nieustannym rozwojem uczelni, w 2007 roku zakupiony został kolejny budynek przy ulicy Zygmunta Augusta 2. Obecnie trwa jego adaptacja na potrzeby uczelni. Przygotowywane są również kolejne sale dydaktyczne oraz laboratoria w budynkach przy ulicy Kaszubskiej i Kościuszki.
Na potrzeby studentów i pracowników uczelnia utworzyła bazę sportowo-rekreacyjną w ośrodku „Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Natura” nad Jeziorem Charzykowskim, wyposażoną między innymi w quady i sprzęt do pływania (kajaki, żaglówki, windsurfing).

Bezpieczeństwo

Nad bezpieczeństwem studentów i pracowników czuwa przez 24 godziny firma ochroniarska Micros, z którą uczelnia ma podpisaną właściwą umowę. Budynek i teren wokół uczelni jest monitorowany, co oznacza, że każde zdarzenie jest natychmiast wykrywane i rejestrowane, pozwalając na natychmiastowe podejmowanie odpowiednich działań eliminujących zagrożenia. System ochrony i monitorowania czuwa nad życiem i zdrowiem osób przebywających na terenie uczelni oraz służy ochronie ich mienia.

Nowoczesny system SSI

Uczelnia dysponuje nowoczesnym Studenckim Systemem Informacyjnym na bazie sieci ekstranetowej opartej na technologii internetowej, umożliwiającym stały dostęp z domu do materiałów informacyjnych, katalogu biblioteki z możliwością zarezerwowania potrzebnych pozycji na określony termin, terminarza sesji, wykładów i zajęć, wewnętrznej sieci poczty elektronicznej, informacji o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i możliwościach spędzenia wolnego czasu poza uczelnią i wielu innych ważnych i ciekawych informacji. Każdy student dysponuje własną skrzynką poczty elektronicznej umożliwiającą bezpośrednie kontaktowanie się z wykładowcami dyżurnymi, władzami uczelni i studentami między sobą. Poza tym uruchomione zostaną wydziałowe listy dyskusyjne umożliwiające szybką wymianę informacji i wiadomości między studentami w czasie rzeczywistym.

BSW z wyróżnieniem podczas targów „Absolwent” - Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

17 marca 2015 r. odbyły się XIII Targi Edukacyjne „Absolwent 2015” w Pile, których uczestnikiem była Bydgoska Szkoła Wyższa. Oferta przedstawiona odwiedzającym targi uczniom szkół ponadgimnazjalnych cieszyła się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy targów również docenili prezentowaną przez Bydgoską Szkołę Wyższą ofertę edukacyjną wyróżniając uczelnię w kategorii „Szkoła wyższa”.


Współpraca międzynarodowa - Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Dzięki przyspieszeniu realizacji programu umiędzynarodowienia uczelni i nawiązywaniu współpracy z uczelniami i firmami zagranicznymi studenci będą mieć możliwość kontynuowania nauki i odbywania praktyk zawodowych za granicą. Pomoże w tym rozszerzony program nauki języków obcych (angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego).

Utworzone Centrum Strategicznej Współpracy z Zagranicą koordynuje i rozwija współpracę z wieloma uczelniami zagranicznymi, głównie z Wielkiej Brytanii, Belgii, krajów Skandynawskich oraz Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Uruchomiony jest program wymiany studentów (Erasmus, wymiana bilateralna na zasadach dwustronnych umów) i zawodowych praktyk zagranicznych (Leonardo i umowy indywidualne).

Letni Uniwersytet Międzynarodowy – Szkołę Biznesu w Wolsburgu ukończyło już kilkunastu studentów naszej uczelni. W zajęciach na temat „Aspekty Biznesu Międzynarodowego” uczestniczyli studenci z kilku krajów. Wykłady prowadzone były przez zaproszonych gości oraz wykładowców z Uniwersytetu w Południowej Dakocie (USA).

W ramach Integracji Europejskiej kilku studentów wyjechało do Brukseli na Międzynarodową Konferencję poświęconą problemom socjalnym państw członkowskich UE. Celem spotkania przedstawicieli państw Wspólnoty były programy poszerzenia wspólnej solidarności w kwestii socjalnej oraz usługi doradcze. Studenci odbyli także seminarium w głównej siedzibie CESI.

W ramach stypendium „BA” Statliche Studienakademie Glauchau dwukrotnie wyjechało 7 studentów, którzy brali udział w serii zajęć dydaktycznych z zakresu rachunkowości, technik prezentacji, logistyki, serwisu oraz technik zarządzania. Studenci uczestniczyli w pracach grupowych nad opracowywaniem poszczególnych elementów tematycznych, które przedstawiane były na forum.

Ambitnym celem jest uruchomienie programu umiędzynarodowienia uczelni polegający na przygotowaniu się do przyjmowania na studia kandydatów z innych krajów. Jednym z elementów tego programu jest projekt „International Family Accomodation (IFA)”, zgodnie z którym studenci zagraniczni na okres studiów zakwaterowani będą w bydgoskich rodzinach, z którymi uczelnia podpisze stosowne umowy. Dzięki IFA student będzie mógł w sposób bezpośredni poznawać kulturę i życie w naszym kraju.