Adres: ul. Młodzieżowa 29

87-100 Toruń

Tel.: 799 351 160

  • https://

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Kosmetologia

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Kosmetologia

Opis Uczelni - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy - Filia w Toruniu

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU W BYDGOSZCZY - FILIA W TORUNIU

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu Filia w Toruniu

Pierwsza niepubliczne szkoła wyższa o profilu medycznym w regionie kujawsko-pomorskim, powstała w Bydgoszczy w 2005r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej, powołując Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu. Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie do zawodów medycznych, niezbędną wiedzę studenci pozyskują zarówno podczas wykładów, jak i w trakcie zajęć praktycznych, które odbywają się w toku pracy szpitali i placówek klinicznych.

Doskonale wyposażone pracownie i współpraca z regionalnymi szpitalami, w tym Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii, Centrum Diagnostycznym ALAB, 10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym, specjalistycznymi przychodniami i laboratoriami, pozwalają wykształcić przyszłych specjalistów w zawodach medycznych.

Studenci wybierający kierunki związane z rehabilitacją, mają okazję zapoznać się z praktyczną stroną zawodu podczas praktyk odbywających się w inowrocławskich i ciechocińskich uzdrowiskach oraz w specjalistycznych poradniach rehabilitacyjnych. Bydgoska uczelnia posiada wydziały zamiejscowe w Toruniu, Warszawie, Łodzi i Poznaniu. Toruńska Filia Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu oferuje studia I-ego i II-ego stopnia, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe z kierunkami nauk o zdrowiu. W ramach wyrównywania szans, uczelnia prowadzi również zajęcia podnoszące kwalifikacje skierowane do seniorów, w ramach Medycznego Uniwersytetu III Wieku.Oferta edukacyjna - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy - Filia w Toruniu

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy - Filia w Toruniu, zlokalizowana w urokliwym oraz historycznym mieście jakim jest Toruń, oferuje programy nauczania, które łączą w sobie naukę, praktykę i innowacyjność, skierowane do osób które pragną rozwijać karierę w obszarze nauk o zdrowiu.

Na uczelni dostępne są studia I stopnia (licencjackie) i II (magisterskie) stopnia z zakresu kierunków, takich jak:

  • pielęgniarstwo,
  • fizjoterapia,
  • dietetyka,
  • zdrowie publiczne
  • ratownictwo medyczne.
Programy tych studiów zostały tak skonstruowane, by przygotować studentów do podjęcia różnorodnych zadań w dynamicznie zmieniającym się świecie zdrowia.

Kadra akademicka składa się z doświadczonych specjalistów, którzy są gotowi udostępnić swoje wiedzy i umiejętności, by pomóc studentom odnieść sukces w ich wybranych ścieżkach kariery. Składają się na to liczne warsztaty, wykłady i praktyki zawodowe zapewniające pełne zrozumienie i umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Celem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości edukacji, ale również inspirowanie studentów do ciągłego uczenia się i rozwoju osobistego przez całe życie.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy - Filia w Toruniu

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy - Filia w Toruniu to miejsce, w którym nauka idzie w parze z praktyką. Ta unikatowa instytucja kształci przyszłych ekspertów w dziedzinach związanych ze zdrowiem, oferując stopnie na różnych poziomach.

Jedną z unikalnych cech Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy - Filia w Toruniu jest szeroki zakres kierunków zajmujących się zdrowiem, co odróżnia ją od innych uczelni w regionie. Insytytucja oferuje obszerną listę specjalności, od pielęgniarstwa do fizjoterapii, dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczności.

W okolicy Torunia są inne uczelnie, które również koncentrują swoją ofertę na naukach zdrowotnych. Uniwersytet im. Mikołajak Kopernika prowadzi kierunek farmacji, medycyny i dietetyki. Natomiast Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum oferuje studia na tych samych kierunkach, ale skupia się na praktyce klinicznej. Przy porównaniu ofert edukacyjnych, warto zwrócić uwagę na możliwe specjalizacje, dostępność praktyk zawodowych oraz możliwości po ukończeniu studiów.

Wybierając Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy - Filia w Toruniu, studenci otrzymują profesjonalne wykształcenie, a także możliwość nawiązania kontaktów i zdobywania doświadczenia w świecie medycyny, co stawia ich na korzystnej pozycji w konkurencji o pracę w dziedzinie ochrony zdrowia.