Adres: ul. Młodzieżowa 31a

87-100 Toruń

Tel.: +48 539 520 789,
+48 538 688 806,
+48 539 521 622,
+48 664 426 909

  • http://www.merito.pl/torun/

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Finanse i rachunkowość