Adres: ul. Młodzieżowa 31a

87-100 Toruń

Tel.: 56 660-92-11,
56 660-92-12

  • http://www.wsb.pl/torun/

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające