Adres: ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

Tel.: 52 389 28 11,
52 320 67 78

  • http://www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo narodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Biotechnologia Zobacz więcej Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Edytorstwo Zobacz więcej Filologia angielska Zobacz więcej
Filologia polska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filologia rosyjska Zobacz więcej Fizyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Geografia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Germanistyka Zobacz więcej Inżynieria techniczno-informatyczna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Kryminologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Praca socjalna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Politologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Socjologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Humanistyka drugiej generacji (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Logopedia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Ekonomia Zobacz więcej Administracja (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Biologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Filologia rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego) Filozofia Zobacz więcej Historia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Matematyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Wychowanie fizyczne (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków Zobacz więcej Lingwistyka stosowana angielsko-arabska (bez znajomości j. arabskiego) Zobacz więcej
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka Zobacz więcej Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego) Zobacz więcej Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska (bez znajomości języków) Zobacz więcej
Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym) Zobacz więcej Pedagogika z modułem Animacja społeczna i zarządzanie kulturą Zobacz więcej Pedagogika z modułem Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery Zobacz więcej
Pedagogika z modułem Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju Zobacz więcej Przewodnictwo i pilotaż turystyczny Zobacz więcej Prawo w biznesie Zobacz więcej
Wojskoznawstwo Zobacz więcej Cyberdemokracja i studia nad rozwojem Zobacz więcej Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej Zobacz więcej
Lingwistyka niemiecko-rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego) Zobacz więcej Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny) Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Biotechnologia Zobacz więcej Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Filologia angielska Zobacz więcej Filologia polska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filologia rosyjska Zobacz więcej
Fizyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Geografia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Germanistyka Zobacz więcej
Informatyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Inżynieria materiałowa (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Inżynieria techniczno-informatyczna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Mechatronika (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Politologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Ekonomia Zobacz więcej Administracja (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Biologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filozofia Zobacz więcej Historia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Matematyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Wychowanie fizyczne (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków Zobacz więcej Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka Zobacz więcej
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska Zobacz więcej Pedagogika z modułem animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami Zobacz więcej Pedagogika z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne Zobacz więcej
Pedagogika z modułem logopedia Zobacz więcej Pedagogika z modułem pedagogika ogólnopedagogiczna Zobacz więcej Pedagogika z modułem pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Zobacz więcej
Pedagogika z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem Zobacz więcej Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Zobacz więcej Lingwistyka stosowana angielsko-arabska Zobacz więcej
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska Zobacz więcej Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji Zobacz więcej Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny) Zobacz więcej
Pedagogika resocjalizacyjna - studia praktyczne Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej Prawo Zobacz więcej