Adres: ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

Tel.: 52 389 28 11,
52 320 67 78

  • http://www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo narodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Biotechnologia Zobacz więcej Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (zobacz specjalizacje) Edytorstwo Zobacz więcej Filologia angielska Zobacz więcej
Filologia polska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Fizyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Geografia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Germanistyka Inżynieria techniczno-informatyczna (zobacz specjalizacje) Kryminologia (zobacz specjalizacje)
Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Praca socjalna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Politologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Socjologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Regionalistyka europejska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Humanistyka drugiej generacji (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Logopedia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Ekonomia Zobacz więcej Administracja (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Biologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Filologia rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego) Filozofia Historia (zobacz specjalizacje)
Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Matematyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Wychowanie fizyczne (zobacz specjalizacje) Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków Lingwistyka stosowana angielsko-arabska Zobacz więcej
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka Zobacz więcej Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska Zobacz więcej Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska Zobacz więcej
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska (bez znajomości języków) Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny) Zobacz więcej Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym) Zobacz więcej
Pedagogika z modułem Animacja społeczna i zarządzanie kulturą Pedagogika z modułem Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery Pedagogika z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
Pedagogika z modułem Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju Pedagogika z modułem resocjalizacja Przewodnictwo i pilotaż turystyczny
Prawo w biznesie Zobacz więcej Wojskoznawstwo Zobacz więcej Zarządzanie kryzysowe w środowisku Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filologia angielska Zobacz więcej
Filologia polska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filologia rosyjska Zobacz więcej Fizyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Geografia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Germanistyka Zobacz więcej Informatyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Inżynieria materiałowa (zobacz specjalizacje) Inżynieria techniczno-informatyczna (zobacz specjalizacje) Mechatronika (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Politologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Administracja (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Biologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filozofia Zobacz więcej Historia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Matematyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Wychowanie fizyczne (zobacz specjalizacje) Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka Zobacz więcej
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska Zobacz więcej Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska Zobacz więcej Pedagogika z modułem animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami Zobacz więcej
Pedagogika z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne Pedagogika z modułem logopedia Pedagogika z modułem pedagogika ogólnopedagogiczna
Pedagogika z modułem pedagogika opiekuńcza Pedagogika z modułem pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika z modułem resocjalizacja
Pedagogika z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia (zobacz specjalizacje) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna