Adres: ul. Jana Karola Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

Tel.: 52 389 28 11,
52 320 67 78

  • http://rekrutacja.ukw.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej Bezpieczeństwo narodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Biologia Zobacz więcej
Biotechnologia Zobacz więcej Cyberdemokracja i studia nad rozwojem Zobacz więcej Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Edytorstwo Zobacz więcej Ekonomia Zobacz więcej
Filologia angielska Zobacz więcej Filologia polska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filologia rosyjska Zobacz więcej
Filologia rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego) Filozofia Zobacz więcej Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej Zobacz więcej
Fizyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Geografia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Germanistyka Zobacz więcej
Historia Zobacz więcej Humanistyka drugiej generacji (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Inżynieria techniczno-informatyczna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Kryminologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Kulturoznawstwo Zobacz więcej
Lingwistyka niemiecko-rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego) Zobacz więcej Lingwistyka stosowana angielsko-arabska (bez znajomości j. arabskiego) Zobacz więcej Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka Zobacz więcej
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego) Zobacz więcej Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska (bez znajomości języków) Zobacz więcej Logopedia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Matematyka Zobacz więcej Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Pedagogika (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny) Zobacz więcej Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym) Zobacz więcej Politologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Praca socjalna Zobacz więcej Prawo w biznesie Zobacz więcej Przewodnictwo i pilotaż turystyczny Zobacz więcej
Socjologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Stosunki międzynarodowe Zobacz więcej Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Wojskoznawstwo Zobacz więcej Wychowanie fizyczne Zobacz więcej Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej Biologia Zobacz więcej Biotechnologia Zobacz więcej
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Ekonomia Zobacz więcej
Filologia angielska Zobacz więcej Filologia polska Zobacz więcej Filologia rosyjska Zobacz więcej
Filozofia Zobacz więcej Fizyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Geografia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Germanistyka Zobacz więcej Historia Zobacz więcej Informatyka Zobacz więcej
Inżynieria materiałowa Zobacz więcej Inżynieria techniczno-informatyczna Zobacz więcej Kulturoznawstwo Zobacz więcej
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska Zobacz więcej Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka Zobacz więcej Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska Zobacz więcej
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska Zobacz więcej Matematyka Zobacz więcej Mechatronika (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Pedagogika (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji Zobacz więcej
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny) Zobacz więcej Pedagogika resocjalizacyjna - studia praktyczne Zobacz więcej Politologia Zobacz więcej
Stosunki międzynarodowe Zobacz więcej Turystyka i rekreacja Zobacz więcej Wychowanie fizyczne Zobacz więcej
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Zobacz więcej Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Prawo Psychologia (zobacz specjalizacje)