Znajdź swoje wymarzone studia w Toruniu

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2017 na UMK

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2017 na UMK

Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu już w najbliższą środę - 7 czerwca br., wypełni się gośćmi tegorocznego Forum Przedsiębiorczości Akademickiej. Wydarzenie organizuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK, a jego rozpoczęcie planuje się na godzinę 9:00.

W Forum Przedsiębiorczości Akademickiej weźmie udział dziesięciu reprezentantów Wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz przedstawiciele z ponad 30 znanych przedsiębiorstw. Spotkanie rozpocznie się od wykładu inaugurującego „NCBiR 2017 – nowe szanse dla współpracy nauki i biznesu”, który wygłoszony zostanie przez dr hab. Jerzego Łukaszewskiego, profesora oraz dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. W dalszej części wydarzenia zaprezentują się poszczególni wystawcy oraz odbędzie się panel „Wdrażania innowacji i realizacji projektów B+R”.

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej organizowane jest jako jeden z elementów programu „Inkubator Innowacyjności+”, który realizuje AIP UMK. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie ma zbliżyć środowisko naukowe UMK i przedsiębiorców w myśl komercjalizacji badań. Spotkanie pozwoli na przeprowadzenie rozmów, wymianę kontaktów oraz zawiązanie współpracy przy przyszłościowych projektach.

Jednym z elementów towarzyszących Forum Przedsiębiorczości Akademickiej będzie konkurs o nagrodę JM Rektora UMK. Do rywalizacji mogą przystąpić spółki spin-off/spin-out, które związane są z uczelnią. Laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł.

Data publikacji: 03-06-2017

Aktualności z Torunia