Znajdź swoje wymarzone studia w Toruniu

UMK w gronie liderów polskich szkół biznesu

UMK w gronie liderów polskich szkół biznesu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu trafił do czołówki zestawienia opracowanego przez Eduniversal Business School. Wydział uplasował się na piątej pozycji wśród polskich szkół biznesu. Jednocześnie jednostka otrzymała trzy Palmy Doskonałości (z pięciu możliwych).

Eduniversal jest francuską agencja, której działania koncentrują się na ewaluacji w szkolnictwie wyższym. Organizacja wyłoniła najlepsze szkoły biznesu z całego świata, zgodnie z ich międzynarodową reputacją. W rankingu uwzględniono 1000 placówek funkcjonujących w 154 krajach, z czego zaledwie 13 działających w Polsce. Uczelnie i wydziały, które zostały ujęte w zestawieniu rozgraniczono na 5 grup - poziomów doskonałości, które odpowiadają określonej liczbie Palm Doskonałości. Trzy tego typu odznaczenia przyznano Wydziałowi Nauk Ekonomicznych UMK jako znakomitemu ośrodkowi posiadającemu silne oddziaływanie międzynarodowe. O przydziale uczelni do określonego poziomu doskonałości decydowało kilka ustalonych kryteriów takich jak: uzyskane akredytacje, lokaty w renomowanych rankingach obejmujących szkoły biznesu, czy też przynależność do towarzystw akademickich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W gronie polskich uczelni wyższych najlepiej wypadły: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (5 Palm Doskonałości) oraz Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (4 Palmy Doskonałości).

Data publikacji: 01-12-2017