Znajdź swoje wymarzone studia w Toruniu

Tydzień Mózgu UMK

Tydzień Mózgu UMK

Wydarzenie “Tydzień Mózgu” zgromadzi w dniach 12-17 marca 2018 r. w Toruniu wybitnych specjalistów z dziedziny neuronauki. Jest to już w trzeci toruński Tydzień, który jest częścią organizowanych na całym świecie wydarzeń mających na celu popularyzację wiedzy na temat mózgu, układu nerwowego i ich działania oraz prezentację współczesnych odkryć z dziedziny neuronauki.

Toruńska edycja imprezy organizowana jest przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wraz z Laboratorium Neurokognitywnym Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. W jej ramach odbędzie się cykl spotkań, w którego czasie naukowcy z różnych polskich ośrodków badawczych przedstawią swoje projekty. Uczestnicy Tygodnia będą mogli wysłuchać prezentacji pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, a także naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale należy się zapisać elektronicznie.W ramach Tygodnia Mózgu poruszone zostaną tematy wpływu gier komputerowych na mózg, neurobiologii stresu, tego, co Facebook robi z naszym mózgiem, estetyki obrazu jako wyzwania dla neuronauki, związków HRV z procesami emocjonalnymi i twórczymi, transhumanizmu, teorii naśladowania, gier komputerowych w edukacji matematycznej, zegara biologicznego i pamięci przestrzennej.W trakcie wydarzenie będą miały miejsce liczne pokazy poprowadzone przez studentów psychologii i kognitywistyki UMK. Będzie można wziąć udział także w warsztatach poświęconych biofeedbackowi w sztuce, eyetrackingowi w kontekście rozpoznawania emocji oraz nowoczesnemu badaniu funkcji poznawczych i neurofizjologii artysty w performance. Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: tydzienmozgu.umk.pl, liczba miejsc jest ograniczona.

Data publikacji: 09-03-2018