Znajdź swoje wymarzone studia w Toruniu

Tydzień Mózgu UMK

Tydzień Mózgu UMK

Wydarzenie “Tydzień Mózgu” zgromadzi w dniach 12-17 marca 2018 r. w Toruniu wybitnych specjalistów z dziedziny neuronauki. Jest to już w trzeci toruński Tydzień, który jest częścią organizowanych na całym świecie wydarzeń mających na celu popularyzację wiedzy na temat mózgu, układu nerwowego i ich działania oraz prezentację współczesnych odkryć z dziedziny neuronauki.

Toruńska edycja imprezy organizowana jest przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wraz z Laboratorium Neurokognitywnym Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. W jej ramach odbędzie się cykl spotkań, w którego czasie naukowcy z różnych polskich ośrodków badawczych przedstawią swoje projekty. Uczestnicy Tygodnia będą mogli wysłuchać prezentacji pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, a także naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale należy się zapisać elektronicznie.

W ramach Tygodnia Mózgu poruszone zostaną tematy wpływu gier komputerowych na mózg, neurobiologii stresu, tego, co Facebook robi z naszym mózgiem, estetyki obrazu jako wyzwania dla neuronauki, związków HRV z procesami emocjonalnymi i twórczymi, transhumanizmu, teorii naśladowania, gier komputerowych w edukacji matematycznej, zegara biologicznego i pamięci przestrzennej.

W trakcie wydarzenie będą miały miejsce liczne pokazy poprowadzone przez studentów psychologii i kognitywistyki UMK. Będzie można wziąć udział także w warsztatach poświęconych biofeedbackowi w sztuce, eyetrackingowi w kontekście rozpoznawania emocji oraz nowoczesnemu badaniu funkcji poznawczych i neurofizjologii artysty w performance. Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: tydzienmozgu.umk.pl, liczba miejsc jest ograniczona.

Data publikacji: 09-03-2018

Aktualności z Torunia