Znajdź swoje wymarzone studia w Toruniu

Studia 2022 w Toruniu. Popularne i ciekawe kierunki studiów

Studia 2022 w Toruniu. Popularne i ciekawe kierunki studiów

Studia 2022 w Toruniu. Popularne i ciekawe kierunki studiów

Co roku na studia w Toruniu decydują się tysiące studentów – m.in. ze względu na niepowtarzalny klimat tego miasta. Jakie ciekawe kierunki można studiować w Toruniu? Na które warto zwrócić szczególną uwagę – również w kontekście perspektyw zawodowych i wynagrodzenia?

E-business i media społecznościowe, design produktów i usług – nowoczesne specjalności odpowiadające na potrzeby rynku

Obecnie studenci, wybierając kierunek studiów, kierują się nie tylko własnymi zainteresowaniami czy perspektywami zawodowymi, ale również sprawdzają, czy program danego kierunku i umiejętności, które zdobędą podczas studiowania, odpowiadają na potrzeby rynku pracy. Tak jest w przypadku specjalnoście-business i media społecznościowe (na kierunku zarządzanie) czy design produktów i usług (na kierunku design w biznesie) – znajdującymi się w ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (z pełną ofertą studiów tej uczelni i informacjami na jej temat można zapoznać się na stronie https://www.wsb.pl/torun). Absolwenci obu specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne, by pracować w działach marketingowych firm, jak i przy opracowywaniu koncepcji nowych produktów i usług. Świadomi najnowszych trendów, technologii i pożądanych rozwiązań są pożądanymi specjalistami, którzy będą mieć realny wpływ na rozwój firmy. Z tego względu mogą też liczyć na dobre zarobki i możliwość łatwego znalezienia zatrudnienia, zwłaszcza w dużych korporacjach.

Psychologia i prawo w biznesie: wiedza z konkretnej dziedziny połączona z rozumieniem biznesu

Na potrzeby pracodawców odpowiadają również inne kierunki w ofercie WSB w Toruniu, w tym – psychologia w biznesie i prawo w biznesie. Z jednej strony studenci obu kierunków zdobywają wiedzę z danej dziedziny (psychologia lub prawo), z drugiej jednak – dowiadują się również, jak mogą ją wykorzystać podczas pracy dla szeroko rozumianego biznesu, czyli np. w działach HR czy prawnych dużych firm. Absolwenci nie tylko mają świadomość, jak działają przedsiębiorstwa, ale również – co jest kluczowe dla ich funkcjonowania i jak ich wiedza z zakresu prawa czy psychologii może zostać wykorzystana do obsługi kluczowych klientów czy podnoszenia efektywności pracowników i podnoszenia poziomu ich zadowolenia z pracy.

Informatyka w biznesie

Kolejnym kierunkiem, na który warto zwrócić uwagę, jest informatyka w biznesie. Absolwenci studiów informatycznych są obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy – i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Informatyka w biznesie daje jej absolwentom jednak dodatkową przewagę – czyli znajomość funkcjonowania dużych przedsiębiorstw i szeroko rozumianą wiedzę na temat biznesu i jego potrzeb. Z tego względu absolwenci tego kierunku mogą liczyć np. na wyższe wynagrodzenie początkowe niż absolwenci studiów informatycznych bez konkretnej specjalności. W ramach oferty WSB dostępna jest zarówno informatyka w biznesie w formie studiów licencjackich, jak i inżynierskich.

Data publikacji: 22-03-2022